Budelerbergen

Weerter- en Budelerbergen is een natuurgebied van 912 hectare dat als belangrijk vogelgebied fungeert voor broedvogels zoals de nachtzwaluw, roodborsttapuit, boomleeuwerik en duinpieper. Het gebied bestaat uit naaldbossen, droge heidevelden en stuifzanden. Een groot deel ervan is militair oefenterrein, genaamd Legerplaats Budel. Meer informatie leest u hier.

× Hoe kan ik u helpen?